Hennepteelt is verboden

Hennep kweken is verboden, volgens de wet én de algemene huurvoorwaarden van de SUW. Bovendien is het erg gevaarlijk. Als er een hennepkwekerij in een woning ontdekt wordt, gaan we onmiddellijk over tot het ontbinden van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning.
Als huurder moet u zelf de aangerichte schade herstellen of vergoeden. Ook al is de hennepplantage niet van u zelf is, toch bent u aansprakelijk.

Hennepteelt: een groot gevaar

De teelt van hennepplanten brengt grote risico’s met zich mee voor de
teler én de buurt. Kortsluiting kan brand of ontploffing veroorzaken. Ook hebben hennepplanten veel water nodig. Daardoor kunnen lekkage, vochtproblemen en wateroverlast ontstaan. Ook trekken hennepkwekerijen criminaliteit aan.

Wat duidt op een hennepkwekerij?

Meld als u ergens hennepteelt vermoedt, want hennepteelt is gevaarlijk. Combinaties van de volgende signalen kunnen duiden op de aanwezigheid van een hennepkwekerij:

 • Stankoverlast door een vreemde lucht
 • Geluidsoverlast door afzuiginstallaties
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak
 • Een versterkte af- en aanvoer van lucht
 • Gloed van felle lampen
 • Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
 • Warme muren
 • Condens op de ramen
 • Wisselende stroomsterkte
 • Licht dat nooit uitgaat
 • Afgeplakte ramen, dichte gordijnen en altijd gesloten ramen
 • Bewoners die zelden of juist op vaste uren thuis zijn
 • Een onbesneeuwd dak bij sneeuw
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt

Vermoedt u een hennepkwekerij?

Neem dan contact op met SUW en de politie via 0900 – 8844. Wilt u anoniem bellen? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000. Uw vermoedens kunt u natuurlijk ook aan de SUW doorgeven.