Samen een woning huren: medehuur

Als er meerdere mensen op de huurovereenkomst staan vermeld, spreken we van medehuur. Ook als de (hoofd)huurder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, is er sprake van medehuur. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Vertrekt of overlijdt de hoofdhuurder? Dan wordt u automatisch de nieuwe hoofdhuurder. U hoeft de woning dus niet te verlaten.

Hoe en onder welke voorwaarden kunt u medehuurder worden?

Als u getrouwd bent met de hoofdhuurder of zijn/haar geregistreerde partner bent, dan bent u automatisch medehuurder. U moet dan wel allebei op één woonadres bij de gemeente Eemsmond ingeschreven staan.

Heeft u een samenlevingsovereenkomst? Dan kunt u een schriftelijk verzoek tot medehuur bij de SUW indienen. Voeg bij het verzoek ook een kopie van uw samenlevingsovereenkomst. Wij informeren u over of we uw verzoek inwilligen.

Voert u al minimaal twee jaar een duurzaam gezamenlijk huishouding? En staat u in de gemeentelijke basisadministratie op het adres ingeschreven? Ook dan kunt u een schriftelijk verzoek tot medehuur bij de SUW indienen. Stuur bij de aanvraag een uittreksel uit het bevolkingsregister mee. Daaruit kunnen we opmaken of u al minimaal twee jaar samen op het adres woont.

Kinderen van de hoofdhuurder kunnen alleen medehuurder worden als ze ouder zijn dan 35 jaar en altijd bij hun vader en/of moeder hebben gewoond.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Voldoet u niet aan één van de hierboven genoemde voorwaarden, maar wilt u toch graag medehuurder worden? Neem dan contact op met de SUW.