Overlast: af en toe klachten

De SUW ontvangt af en toe overlastklachten. Wij spreken van overlast als klachten regelmatig terugkeren, ernstig zijn en buiten de sociale normen vallen. Hierbij is sprake van bijvoorbeeld geluidsoverlast, burenruzies, luidruchtig bezoek, blaffende honden of het dealen van drugs. We proberen deze klachten zo goed mogelijk te behandelen. Maar wat kunt u als huurder zelf doen bij overlast? En wat doen wij met uw klacht?

Praten en het samen proberen op te lossen
Ervaart u overlast? Wij adviseren u dan eerst zelf proberen een oplossing te zoeken. Hoe? Door de veroorzaker te vertellen dat u overlast ondervindt. Een overlastveroorzaker kan zich gegriefd voelen wanneer de zaak niet eerst met hem of haar is besproken. Sommige bewoners hebben niet eens door dat zij overlast veroorzaken. Soms is het beter om niet direct op het moment van de overlast naar iemand toe te gaan, maar de volgende dag contact te zoeken. Dan kunt u in alle rust vertellen waarvan u hinder ondervindt. Vaak is het dan mogelijk om in goed gesprek oplossingen te bedenken en goede afspraken te maken. Bovendien kan een goed gesprek misverstanden, onbegrip en argwaan uit de weg ruimen.

Gaat de overlast door? Meld dit!
Gaat de overlast toch door, ook al heeft u uw best gedaan om het samen op te lossen? Meldt dit dan schriftelijk bij ons. Maar het moet dan wel om regelmatig voorkomende overlast gaan. Daarom moet u ten minste drie aantoonbare overlastsituaties beschrijven. Zijn er andere buurtbewoners die dezelfde overlast ervaren? Dan moet iedereen dit afzonderlijk melden.

Download overlast registratieformulier

Vervolg: waarschuwing, gesprek of …
Afhankelijk van de aard van de klacht, zullen we de veroorzaker van de overlast waarschuwen of uitnodigen voor een gesprek. Als de situatie niet verbetert gaan we samen met u bekijken welke vervolgstappen we moeten nemen.

Gemeente
Bij klachten die te maken hebben met parkeerhandhaving, hondenpoep en grofvuil kunt u het best terecht bij de gemeente.

Politie
In sommige gevallen kunt u beter de politie bellen (0900 – 8844). Bijvoorbeeld bij ernstige geluidsoverlast op ongepaste tijdstippen of bij een vermoeden van strafbare feiten.