Versterkingsopgave

Door de gaswinning hebben we in Groningen te maken met aardbevingen. Een aardbeving kan schade veroorzaken aan uw woning waardoor uw woning minder veilig wordt. Daarom zijn er nieuwe eisen waaraan woningen moeten voldoen om prettig te blijven wonen.  In Uithuizen zijn veel woningen beoordeeld om te kijken of deze voldoen aan de nieuwe eisen. Voor een groot aantal woningen van SUW is dat niet zo en daarom gaat SUW deze woningen aanpakken. Als dit voor uw woning geldt, dan heeft u hierover een brief ontvangen.

We hebben onderzocht wat er nodig is om de woningen veilig te maken voor de toekomst. Daarbij is ook direct gekeken wat er nog meer verbeterd kan worden. Zodat u als huurder niet alleen veilig, maar ook comfortabel woont. Daarom hebben we ervoor gekozen om een aantal woningen te slopen en nieuwbouwen. In dat geval kunnen huurders (tijdelijk) niet in hun eigen woning blijven wonen. Voor huurders zijn er verschillende mogelijkheden, regelingen en vergoedingen. Deze staan beschreven in het Sociaal plan en de aanvullende Regeling Versterkingsopgave. De bewonersconsulent bespreekt dit persoonlijk met de huurders die hiermee te maken krijgen.

Op deze pagina vind u informatie over de versterkingsopgave van SUW. Mocht u meer informatie willen of staat het onderwerp van u vraag er niet bij dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de bewonersconsulent via bewonersconsulent@suwuithuizen.nl of u belt met

06-10458531

Regeling Versterkingsopgave

 

Adressen en planning versterkingsopgave