Wat doet u of de SUW aan het onderhoud van uw woning?

U als huurder en de SUW als verhuurder hebben baat bij duidelijke afspraken over het onderhoud. Wat doet u zelf aan onderhoud? Waar betaalt u als huurder precies voor? En wat doen wij? Het Onderhouds-ABC geeft u antwoord op die vragen. Via onderstaande link kunt u dit boekje openen.

Onderhouds ABC