De nieuwe woningwet heeft nieuwe toewijzingsregels!

Heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? En gaat u verhuizen? Vanaf 1 januari geldt de nieuwe Woningwet met nieuwe toewijzings­regels. Volgens deze wet mogen woning­corporaties u vanaf 1 januari 2016 alleen woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. Dat noemt de wet ‘passend toewijzen’.

Regels voor toewijzing naar inkomen
Woningcorporaties moeten tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen (met een huurprijs tot € 720,42) toewijzen aan hun doelgroepen.
De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen beneden € 38.035 (prijspeil 2019). De woningcorporatie moet jaarlijks ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan die groep toewijzen.
Daarnaast mogen corporaties tot 2021 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 38.035 en € 42.436 (prijspeil 2019). Deze 10% kan echter ook worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de € 38.035.
De overige, maximaal 10% van de vrijkomende woningen, mogen woningcorporaties vrij toewijzen. Zolang de woningcorporatie maar voldoet aan de eis 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan haar belangrijkste doelgroep (inkomens tot € 38.035), mag zij er ook voor kiezen om alle sociale huurwoningen aan de doelgroep (huishoudens met een inkomen onder de € 42.436) toe te wijzen.

Waarom heeft de overheid hiertoe besloten?
Ze wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen. Ook de SUW is verplicht zich aan deze regels te houden. Verhuist u niet? Dan verandert er voor u niets. In het onderstaande overzicht ziet u bij welk inkomen en type huishouden we u welke woningen met een maximale kale huurprijs (dus exclusief servicekosten) mogen toewijzen.

Passend_toewijzen